Tüketici Eğilim Anketi (Consumer Tendency Survey) Nedir?

Tüketicilerin kişisel mali durumları ile genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ve yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amacıyla aylık olarak uygulanan bir ankettir.

Tüketici Eğilim Anketi (Consumer Tendency Survey) Yorumları

    Henüz yorum bulunamadı.