Merkezi Saklama Kuruluşu (Central Securities Depository) Nedir?

Sermaye piyasası araçlarının merkezî saklanması ve bunlara ilişkin hakların kullanımı hizmetlerini veren anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumlardır.

Merkezi Saklama Kuruluşu (Central Securities Depository) Yorumları

    Henüz yorum bulunamadı.