Kaldıraca Dayalı Zorunlu Karşılıklar (Leverage Based Reserve Requirement) Nedir?

Kaldıraç oranı bankaların borçluluk düzeyini göstermekte olup, ana sermayenin bilanço içi ve dışı yükümlülükler toplamına bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Oranın artması borçluluğun düştüğünü, oranın azalması borçluluğun arttığını göstermektedir. Kaldıraç oranı, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de belirlenen eşik kaldıraç oranlarının altında kalan bankalar Tebliğ’de belirlenen oranlarda ilave zorunlu karşılık tesis etmektedir. Söz konusu uygulama ile bankaların borçluluk oranının aşırı seviyelere çıkmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Kaldıraca Dayalı Zorunlu Karşılıklar (Leverage Based Reserve Requirement) Yorumları

    Henüz yorum bulunamadı.