İktisadi Yönelim Anketi - İYA (Business Tendency Survey - BTS) Nedir?

İmalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin üst düzey yöneticilerinin, üretim, ihracat ve iç piyasa siparişleri, yatırım ve istihdam gibi konularda yakın geçmişe ilişkin değerlendirmelerinin, mevcut duruma ilişkin görüşlerinin ve geleceğe yönelik beklentilerinin izlenerek, imalat sanayinin kısa dönemdeki eğilimlerini yansıtacak göstergelerin üretilmesi amacıyla aylık olarak uygulanan bir ankettir.

İktisadi Yönelim Anketi - İYA (Business Tendency Survey - BTS) Yorumları

    Henüz yorum bulunamadı.