Genel Devlet Dengesi (General Government Balance) Nedir?

Merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, sosyal güvenlik kuruluşları, genel sağlık sigortası, fonlar, döner sermayeler ve işsizlik sigortası fonu dengelerinden oluşmaktadır. Uluslararası karşılaştırmalarda bu tanım esas alınmaktadır.

Genel Devlet Dengesi (General Government Balance) Yorumları

    Henüz yorum bulunamadı.