Fiyat İstikrarı (Price Stability) Nedir?

Para politikasının uzun dönemli temel amaçlarına (büyüme ve istihdam) yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eder.

Fiyat İstikrarı (Price Stability) Yorumları

    Henüz yorum bulunamadı.