Banka Kredileri Eğilim Anketi - BKEA (Bank Loans Tendency Survey- BLTS) Nedir?

Ülke ekonomisinde büyümenin finansmanında önemli bir faktör olan banka kredilerinin eğilimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, kredi arzını etkileyen koşullarda gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi beklenen değişimler, bu değişimlerde rolü olduğu düşünülen faktörler ve kredi talebinin izlenmesi amacıyla üç aylık dönemleri kapsayacak şekilde uygulanan bir ankettir.

Banka Kredileri Eğilim Anketi - BKEA (Bank Loans Tendency Survey- BLTS) Yorumları

    Henüz yorum bulunamadı.